Weer thuis in Rochegude

Trip Start Aug 11, 2011
1
38
Trip End Oct 18, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of France  , Languedoc-Roussillon,
Friday, October 28, 2011

De doortocht  doorheen Italië vanuit Postojna naar Briançon (710 km) is vlot verlopen. Hoewel nog prachtig weer daalt de temperatuur s'morgens tot -5 graden en nu valt ook nog gedeeltelijk de verwarming uit van de caravan.
Sinds onze terugkeer in Belbuis (20 oktober) zitten we in de regen - wat meer, wat minder- wat goed is voor de natuur (de zomer en herfst waren tot nogtoe veel te droog), maar minder aangenaam voor ons.

Een terugblik op de reis: boeiend, maar vermoeiend, geen plezierreisje, maar eerder een "studiereis".
Vergeleken met 25 jaar terug lijkt ons Turkije veel moderner, zeer actief, in volle expansie en zeer zelfbewust. De verandering is het meest opvallend in het oosten, zuidoosten en het centrum.
Turkije blijft een land van tegenstellingen: moderne steden met een open tolerante bevolking, en in tegenstelling een traditionele bevolking op het platteland. De invloed van de islam op het openbare leven (naar ons gevoel vooral in Istanbul) en de bemoeïngen van de integristen zijn toegenomen, maar een terugkeer naar  vroegere toestanden (islam als staatsgodsdienst) blijken ons uitgesloten. De integristen blijken vooral in de steden en toeristische gebieden niet zeer geliefd bij de bevolking, maar worden argwanig geduld.
Turkije is helaas ook een land vol afval, vaak ook op de mooiste natuurplekken. Daarentegen zijn de grote steden (behalve sommige parken in Istanbul) meestal zeer opgeruimd en zeer goed onderhouden.
Contacten leggen is uiterst moeilijk omdat niemand (of uiterst zelden) een vreemde taal begrijpt: alle moeite is vaak vergeefs, men probeert het met gebarentaal. Misverstanden zijn bijgevolg geen zeldenheid.
Vergeet alle verkeerstekens en reglementeringen en rij zoals een Turk, agressief, gelijk aan welke kant van de weg (links of rechts van de weg, hoe het jezelf uitkomt), stop niet aan rode lichten wanneer een hele file toeterende auto's in de rij, links of rechts van of dwars voor je staat. Toeter om de aandacht op uzelf te trekken of een ander van de weg te jagen of toeter gewoon uit plezier of om een ander charmant te begroeten. Blijf in ieder geval kalm en vermijd een ongeval en gedraag je als een turk in het verkeer. 

Welke indruk blijft: Een boeiend land met zeer veel afwisseling, meestal zeer  vriendelijke, hartelijke mensen die graag feest vieren, maar ook hard werken.
Güle, Güle Turkiye. 


Endlich wieder Zuhause in Rochegude
Die Fahrt durch Italien von Postojna nach Briançon (710 km) war ohne Schwierigkeiten. Obwohl die Sonne scheint fällt die Temperatur morgens in Briançon bis -5 Grad und gerade jetzt fällt auch noch die Heizung des Wohnwagens aus.
Seit unsere Ankunft in Belbuis (20 Oktober) regnet es, was die Natur gut tut (der Sommer und Herbst waren viel zu trocken) aber für uns weniger angenehm ist.

Ein Rückblick auf unsere Reise: Spannend aber ermüdend, keine Entspannungs- aber eher eine "Studienreise".
Im Vergleich zu vor 25 Jahre scheint uns die Turkei viel moderener, sehr aktiv, in voller Expansion und sehr selbstbewust. Der Wandel ist am stärksten im Osten, Südosten und im Zentrum.
Die Turkei bleibt ein Land der Gegensätze: sehr moderne Städte mit eine sehr aufgeschlossene Bevölkerung und im Gegensatz dazu eine sehr traditionelle Landbevölkerung. Der Einfluss des Islams auf das öffentliche Leben und die Bemühungen der Integristen haben zwar zugenommen, aber ein Rückkehr zu früheren Verhältnisse (Islam als Staatsreligion) sind nach unsere Auffassung ausgeschlossen. Die Integristen sind vor allem in den Städten und touristische Gebiete nicht sehr beliebt aber werden argwöhnisch geduldet.
Die Turkei ist leider auch kein sauberes Land, Abfälle überall, auch in den schönsten Naturgebiete. Viele Türken die in Deutschland leben oder lebten haben hierfür überhaupt kein Verständnis und klagen oft die Gemeinden an. Im Gegensatz sind die grössere Städte meistens sehr sauber und aufgeraümt.
Kontakte pflegen ist sehr schwierig weil kein (oder aüssert selten) Türke eine Fremdsprache versteht (am haüfigsten noch Englisch). Missverständnisse sind deswegen keine Seltenheit.
Vergiss alle Verkehrsregeln und -Zeichen und fahre wie ein Türke, agressiv, egal an welcher Strassenseite (Links oder Rechts der Strasse, wie es dir gefällt), halte nicht an bei Rot wenn laut hupende Auto's hinter dir, links oder rechts von dir oder quer stehen. Hupe selber haüfig um auf dich aufmerksam zu machen oder anderen von der Strasse zu jagen oder ganz einfach weil es dir Spass macht oder einen Anderen freundlich zu begrüssen. Bleibe in jedem Fall ruhig, behalte die Nerven, vermeide Unfälle und fahre wie ein Türke.

Welcher Eindruck bleibt: Ein aufregendes Land mit sehr viel Abwechslung, meistens sehr freundliche , herzliche Leute die gerne feiern aber auch hard arbeiten.
Güle, Güle Turkiye.     

La rentrée à Rochegude.
Après le long voyage en travers l'Italie (710 km) de Postojna à Briançon, le matin la température baisse à -5 degrées.  Et le chauffage de la caravane ne fonctionne plus.
Depuis la rentrée à Belbuis (le 20 octobre) il pleut, bon pour la nature (puisque l'été était trop sec), mais moins agréable pour nous.

Une revue sur notre voyage: passionnant, mais fatigant, ce n'était pas un voyage de détente, mais plutôt un "voyage d'études".
En comparaison avec le voyage il y a 25 ans, la Turquie nous semble beaucoup plus moderne, plus active, très assurée et en pleine expansion, surtout dans l'est, le sud-est et le centre.
La Turquie reste un pays de contrastes: des villes très modernes contre une population  très traditionnelle à la campagne. L'influence de l'Islam sur la vie publique et les efforts des intégristes se sont intensifiés, mais un retour à l'ère avant Atatürk est -à notre avis- exclu. Les intégristes -surtout dans les grandes villes et les régions touristiques-  ne sont pas trop aimés. Ils sont tolérés, mais on les méfie.
La Turquie, hélas, n'est pas un pays propre, partout des ordures, même dans les plus belles régions en pleine nature. Mais la plupart des villes sont bien propres et bien entretenues.
Contacter les gens n'est pas facile puisqu'ils ne comprennent -à l'exception de quelques rares turcs qui comprennent l'anglais- pas une langue étrangère. Les malentendus sont assez fréquent.
Oubliez le code de la route et conduisez comme un Turc, agressif, utilisez n'importe quel côté de la route (à gauche ou à droite de la route), ne vous arrêtez pas au feu rouge quand il y a derrière, à côté de vous ou en travers des automobilistes qui klaxonnent permanent. Donnez vous même des coups de klaxon pour tirer l'attention ou pour chasser un autre de la route ou klaxonner tout simplement parce que cela vous plait ou parce que vous voulez saluer gentiment. Restez surtout calme, évitez des accidents et roulez comme un Turc.

Quel est notre impression de la Turquie: un pays étonnant avec beaucoup de diversité, des gens plutôt très gentils et cordial, des gens qui aiment fêter , mais qui savent aussi travailler.
Güle, Güle Turkiye.  
Slideshow Report as Spam

Use this image in your site

Copy and paste this html: