Cwato yn La Paz / Cowering in La Paz

Trip Start Sep 09, 2006
1
3
20
Trip End Dec 23, 2006


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Bolivia  ,
Friday, September 29, 2006

Cwato yn La Paz

Rwy nawr wedi dechrau dod ir arfer ar broses y brynu pethau mas ma, ond mae e dal yn mynd ar fy nerfau weithiau. Maer rhan fwyaf o bobl yn dechrau ar bris uchel, ond llawer or amser mae nhwn gwrthod gwerthu pethau i fi heblaw fy mod in talu dwywaith cymaint a dyle fi. Llawer or amser dim ond tua 30 ceiniog ywr gwahaniaeth, ond dim nar pwynt. Fi yn gwella nawr, ddoe mi dreilies i hanner awr yn bargeinio am y trip nesa wyn gwneud. Rydw i wedi siarad gyda pobl sydd wedi gwneud yr un siwrne, a mi wnaethon nhw i gyd dalu yn fwy na fi. Yes!!!!

Heblaw am gael harten tran talu am unrhywbeth, rydw i wedi cael llawer o brofiadau gwahanol yn y dyddiau diwetha. Mi roedd Llyn Titicaca yn hyfryd- mae awyrgylch mor dawel a heddychlon yno. Maer llyn mor fawr dydych chi ddim yn gallu gweld yr ochr arall mewn rhannau. Mi es i a Martin (y boi or Swisdir wyn teithio da) mas i Isla de la Sol (Ynys yr Haul) mewn cwch. Yn ol y chwedl, dyma lle dechreuodd ymerodraeth yr Inca, felly maen le sanctaidd iawn. Mi fydden le hyfryd i aros am gwpl o ddyddiau- mae mor bell o unrhyw drafnidiaeth neu swn, mor chilled a sy phosibl.

Yr unig beth bach yn od am Copacobana yw fod rhyw fath o epidemic llygaid (conjuncavitis, neu rhywbeth) yn amlwg wedi bwrwr lle. Bydde chin cerdded lawr y stryd an sylweddoli yn sydyn fod pawb och cwmpas yn gwisgo patshys ar ei llygaid. Roedd yr holl beth bach yn surreal. Bydde fi wedi hoffi cael llun o hyn, ond roedd ofan clatshen arno fi.

Eniwe, mi roedd pobman ron i wedi bod iddynt wedi bod yn lefydd neis, gydag awyrgylch hamddenol. Roeddwn in disgwyl yr un peth yn La Paz, ond ges i bach o sioc pan cyrhaeddon ni. Pan daethom ni oddiar y bws mi ddechreuon ni siarad gyda merch o Australia oedd wedi gwneud yr un siwrnau. Mi ddywedodd hi llwyth o straeon uffernol yn La Paz, am ladron yn dwyn waledi, pobl yn cael eu herwgipio, pobl yn gwisgo lan fel heddlu a.y.b. O achos hyn mi dreilio nir noson gyntaf yn cachu pants a chuddio yn yr ystafell.

Wy nawr ar fy nhrydydd dydd yma a fi dal yn fyw, falle dyw pethau ddim mor wael a hynny. Maer ddinas yn hyll ond yn fywiog iawn. Tamed bach fel Abertawe, falle. Mae llwyth o fechgyn glanhau esgidiau yma, ond am rhyw rheswm mae pob un ohonyn nhwn gwisgo cap pig a balaclafa dros ei wyneb. Bach o sioc tro cynta mae un yn dod i siarad da chi, ondywe.


Cowering in La Paz, Bolivia

I think Ive started getting used to the process of buying stuff out here, but it still gets on my tits sometimes. Most people start at a stupid price, but a lot of the time they wont sell me the stuff unless I pay twice as much as I should. Its normally about 30 pence difference, but thats not the point. I am getting better, yesterday I spent half an hour bargaining for the next trip Im doing. Ive talked to other people who have done the same trip, they all paid more than me. Yes!!!

Apart from having a heart attack every time I try and pay for anything, Ive had a lot of different experience over the last couple of days. Lake Titicaca was lovely- its so peaceful and calm. The lake is so big that you cant see the other side. Me and Martin (the Swiss bloke Ive been travelling with) got a boat out to the Isla del Sol (Island of the Sun). The legend has it that this is where the Inca Empire started, so its a real holy spot. I might go back and stay for a couple of days- it is as chilled as is physically possible.

The only odd thing about Copacobana was that there has obviously been some kind of eye epidemic (conjunctivitis, or something). Youd be walking down the street and suddenly realise that everyone around you was wearing eye patched. It was a bit surreal. I would like to have gotten a picture, but I think I may have been punched.

Anyway, everywhere wed gone to had been lovely places, with tranquil atmospheres. I was expecting the same thing in La Paz, got a bit of a rude awakening. Getting off the bus we started chatting with this girl from Australia whod done the same journey. She told us a load of horror stories about La Paz, about pickpockets, kidnappings, people dressing up like the police with fake police cars etc. We spent the first night cowering in the room, trying to not get shot.

Ive now been here for three days and Im still alive, maybe its not as bad as all that. Its an ugly town, but very lively. A bit like Swansea maybe. Theres loads of shoe shine boys here, but for some reason they all wear baseball caps and balaclavas over their faces. Which is a bit of a shock the first time you see a couple of them.
Slideshow Report as Spam

Use this image in your site

Copy and paste this html: